Teksti julkaistu Pelastustiedossa 3/2014 (s.58-59)

Tirilän VPK hälytetään nykyisin monipuolisesti erilaisiin hälytystehtäviin noin sata kertaa vuodessa. Tämä on melko suuri määrä, kun ottaa huomioon että kyseessä on pelastuslaitoksen vakinaista työvuoroa pääsääntöisesti tukeva kaupunkipalokunta. Keskisuurien joukkuetehtävien lisäksi palokunta voidaan hälyttää asemavalmiuteen, jos työvuoro on toisella tehtävällä, jolloin palokunta toimii itsenäisesti mahdollisissa hälytystehtävissä. Jotta näihin erilaisiin hälytystehtävien vaatimuksiin pystytään vastaamaan, tulee hälytysosaston jäsenten osaamisen olla korkealla tasolla.

Tirilän VPK:n kilpailujoukkue on osallistunut Palokuntien Suomen mestaruuskilpailuun jo 15 kertaa. Menestystä kilpailussa alkoi tulla vuonna 2003 ja samoihin aikoihin alettiin kehittää koko hälytysosaston osaamista ja toimintaa yhteistyössä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa. Yksi merkittävä tekijä tässä hälytysosaston kehittämisessä on ollut palokunnan osallistuminen SM-kilpailuun ja sitä kautta saatu osaaminen koko hälytysosaston käyttöön. Käytännössä osaamista on siirretty kilpailujoukkueelta muulle hälytysosastolle palokunnan viikkoharjoitusten kautta. Viikkoharjoituksissa aiheita käydään läpi yhdessä koko hälytysosaston kanssa erityisesti keväällä kilpailuun valmistauduttaessa. Joukkueen kilpailua varten opiskelemat ja harjoittelemat asiat huomioidaan muutenkin palokunnan harjoituksissa pitkin vuotta ja ne pyritään kouluttamaan mahdollisimman laajasti koko hälytysosastolle.

Tänä vuonna kilpailumateriaalista löytyy uutta tietoa muun muassa savutuuletuksesta, eläimen pelastamisesta ja toiminnasta liikenneonnettomuuksissa.  Näistä on tähän mennessä palokunnan viikkoharjoituksissa käyty läpi jo savutuuletusta ja eläimen pelastamista. Tämän vuoden ensimmäinen kilpailumateriaalin pohjalta tehty harjoitus käsitteli savutuuletusta, joka kuuluu rakennuspaloissa myös Tirilän VPK:n perustehtäviin. Vaikka aihetta onkin harjoiteltu säännöllisesti, käytiin se nyt läpi perusteista alkaen koko hälytysosastolle. Harjoituksen aluksi kilpailujoukkueen jäsen, pelastajaoppilas Kalle Lantta kävi savutuuletukseen liittyvää teoriaa, käsitteitä ja eri savutuuletustekniikoita läpi oppitunnilla. Tämän jälkeen siirryttiin palokuntien harjoitusalueelle kokeilemaan eri tekniikoita käytännössä. Tavoitteena oli että kaikille harjoitukseen osallistuneille selviää se, mitä erilaisia savutuuletustapoja on käytettävissä ja milloin ja miten niitä käytetään rakennuspaloissa.

Savutuuletusta

Savutuuletusta

Harjoitukseen osallistuneiden hälytysosaston jäsenten mielestä tavoitteeseen myös päästiin. Tirilään Virojoen palokunnasta vastikään siirtynyt nuorempi sammutusmies Jaakko Hyypiä piti savutuuletuksen harjoittelemista hyödyllisenä ja kertoi nähneensä käytännön harjoituksissa hyvin eri tuuletustapojen tehokkuuden. Savutuuletusta hän ei ole aikaisemmin tehnyt. Samoilla linjoilla oli savusukeltaja Emmi Suppanen, joka piti mielekkäänä erilaisten savutuuletusten läpikäymistä käytännössä. Vähemmän tuttua Emmille oli savusukelluskurssillakin opetettu suihkuputkella tuuletus, jota hän pääsi kokeilemaan myös käytännössä.

Toinen tämän vuoden kilpailumateriaalin pohjalta pidetty viikkoharjoitus liittyi eläinten pelastamiseen. Harjoitus aloitettiin jälleen kilpailumateriaalissa mukana olevan opetusmateriaalin läpikäynnillä. Kilpailujoukkueen konemies Jukka Sillanpää kävi erityisesti erilaisiin hevosten pelastamistekniikoihin painottuvan materiaalin läpi, minkä jälkeen siirryttiin käytännön harjoituksiin. Harjoitukset toteutettiin käytännön syistä tässä vaiheessa keinuhevosilla, joille jokainen pääsi tekemään pelastusvaljaat. Valjaiden teon lisäksi harjoiteltiin käytännössä hevostrailerin kääntämistä ja tutustuttiin hevostrailerin rakenteisiin ja mahdollisessa onnettomuustilanteessa huomioitaviin asioihin. Eläinten pelastamiseen liittyvää harjoittelua jatketaan koko hälytysosaston kanssa syksyllä, jolloin nyt opiskeltuja asioita lähdetään tekemään käytännössä paikalliselle hevostilalle.

Nostovaljaiden tekoa hevoselle

Nostovaljaiden tekoa hevoselle

 

Ennen toukokuun kilpailua on viikkoharjoituksissa tarkoitus käydä vielä läpi ainakin ensiapua ja  toimintaa liikenneonnettomuuksissa kilpailumateriaalin pohjalta. Tieliikenneonnettomuudet kuuluvat Tirilän VPK:n perustehtäviin ja kilpailumateriaalin kautta voidaan varmistaa että palokunnassa käytettävät toimintamallit ja tekniikat ovat nykyisten mallien mukaiset.

Ensiavun harjoittelua

Ensiavun harjoittelua

Kilpailujoukkueen mielestä kilpailun lähdemateriaalia suunniteltaessa olisi hyvä miettiä myös sitä, että sen kautta olisi mahdollista saada hyötyä palokuntien toimintaan ja vinkkejä viikkoharjoitusten aiheisiin. Näin saataisiin kehitettyä palokuntien osaamista laajemminkin. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii viime vuoden taitokilpailun aiheena ollut toiminta sotilaskoneonnettomuudessa. Tätäkään aihetta olisi tuskin ilman kilpailua tullut ainakaan Tirilän VPK:ssa opiskeltua. Muuten lähdemateriaalissa olisi kilpailuun valmistautumisen kannalta hyvä olla jokin pysyvä perusmateriaali, johon voisivat kuulua esimerkiksi palofysiikka, pelastustoimen selvitysopas sekä sammutus- ja pelastustoiminnan perustaidot. Nämä ovat kuitenkin alan perusteoksia ja niiden sisältö liittyy kaikkiin palokuntien perustehtäviin.