Osastot

Hälytysosasto

Tirilän VPK:n hälytysosasto vastaa sammutus- ja pelastustehtävien hoitamisesta Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa tehdyn palokuntasopimuksen mukaisesti. Palokunnan ensimmäisen yksikön tulee lähteä hälytystehtäviin keskimäärin kymmenessä minuutissa. Hälytyksiä palokunnalla on vuosittain noin 50.

Hälytysosastoomme kokonaisvahvuus on tällä hetkellä noin 25 henkilöä ja uusia toiminnasta kiinnostuneita jäseniä otetaan aina mukaan toimintaan.

Hälytysosaston pääpaino on maanantaisin klo 18 pidettävissä viikkoharjoituksissa, joissa harjoitellaan sammutus- ja pelastustehtävissä tarvittavia taitoja. Viikkoharjoitusten lisäksi koulutusta saadaan viikonloppuisin järjestettävillä sopimuspalokuntien koulutusjärjestelmien mukaisilla kursseilla.

Harjoitus- ja hälytystoiminnan lisäksi palokunta pyrkii järjestämään jäsenilleen myös muuta toimintaa, kuten mahdollisuuden liikuntaan sekä erilaisia yhteisiä tapahtumia. Palokunnan kilpailujoukkueet osallistuvat myös aktiivisesti erilaisiin palokunta- ja liikuntatapahtumiin.

Mukaan toimintaan?

Hälytysosastoomme voivat liittyä kaikki 16 vuotta täyttäneet, normaalin terveydentilan omaavat miehet ja naiset, joilla on kiinnostusta aloittaa uusi harrastus.

Jos toimiminen Tirilän VPK:n hälytysosastossa kiinnostaa, ota yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta tai ole yhteydessä päällikköömme.

Tarjoamme jäsenillemme

 • Mielenkiintoisen, monipuolisen ja haastavan harrastuksen, joka on täysin ilmainen
 • Tekemistä hälytysosaston eri tehtävissä kaikille oman kiinnostuksen mukaan
 • Kuntoilumahdollisuuden kuntosalilla ja uimahallissa sekä palokunnan omalla kuntosalilla
 • Koulutuksen tehtäviin, mitään ennakkotietoja tai -taitoja et tarvitse
 • Palokunta huolehtii jäsenistönsä vakuutusturvasta ja varusteista

Nuoriso-osasto

Nuoriso-osastomme tarjoaa mukavan harrastuksen lapsille ja nuorille. Mukaan toimintaan ovat tervetulleita kaikki yli kymmenen vuotiaat palokuntatoiminnasta kiinnostuneet tytöt ja pojat.

Nuoriso-osaston viikkoharjoitukset ovat keskiviikkoisin alkaen klo 18.00 harjoitusohjelman mukaisesti. Harjoituksissa harjoitellaan pääasiassa palokuntalaisen tarvitsemia taitoja, leikkejä ja pelejä unohtamatta.

Harjoitusaiheita ovat mm. ensiapu, alkusammutus, köydet ja letkuselvitykset. Nuoret harjoittelevat siis lähes kaikkia samoja taitoja kuin aikuisetkin. Harjoittelussa otetaan kuitenkin huomioon nuorten ikä ja koko. Kouluttajina toimivat pitkän palokunta kokemuksen omaavat aikuiset palokuntalaiset.

Harjoitusten lisäksi nuoriso-osastomme osallistuu erilaisille leireille, järjestää retkiä sekä osallistuu kilpailuihin kiinnostuksen mukaan. 

Mukaan toimintaan pääset tulemalla paloasemalle harjoitusiltana tai ottamalla yhteyttä osaston johtajaan.

Tarjoamme jäsenillemme

 • Mielenkiintoisen, monipuolisen, ilmaisen ja haastavan harrastuksen
 • Mukavaa yhdessäoloa
 • Oppia arjen turvallisuuteen
 • Varusteet harjoitusten ajaksi
 • Mahdollisuuden osallistua kesäleireille ja muille retkille
 • Hyvät lähtökohdat hälytysosastoon siirtymiseen 16-vuotiaana
 • Vakuutusturvan palokunnan tapahtumissa

Naisosasto

Tirilän VPK:n naisosaston toiminnan tarkoituksena on toimia palokuntaa tukevana osastona. Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on hälytysmuonituksen järjestäminen omalla toiminta-alueellamme. Keskeistä on myös tarjota jäsenille mielekästä ja monipuolista toimintaa. Naisosastossamme toimii tällä hetkellä noin 20 jäsentä, joista reilut 10 aktiivisia.

Kokoonnumme joka toinen tiistai kerhoiltojen merkeissä. Kerhoiltoina järjestämme jäsenille monipuolista palokuntatoimintaa sekä virkistäytymistä. Lisäksi osallistumme maakunnallisesti ja valtakunnallisesti erilaisiin tapahtumiin, kuten kilpailuihin ja leireille. Osa jäsenistä kuuluu myös hälytysosastoon ja toimii kouluttajina nuoriso-osastossa.

Mukaan toimintaan?

Naisosastoon voivat liittyä kaikki 16-vuotta täyttäneet. Jos toimiminen Tirilän VPK:n naisosastossa kiinnostaa sinua, olet tervetullut tutustumaan. Ota yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta tai ole yhteydessä osastomme johtajaan.

Tarjoamme jäsenillemme

 • Mielenkiintoisen, monipuolisen ja haastavan harrastuksen, joka on täysin ilmainen
 • Mukavaa yhdessä oloa
 • Oppia arjen turvallisuuteen
 • Hyvät koulutusmahdollisuudet
 • Palokunta huolehtii jäsenistönsä vakuutusturvasta

Tukiosasto

Palokuntamme tukiosaston tehtävänä on tukea palokunnan muuta toimintaa ja siihen voivat liittyä kaikki asiasta kiinnostuneet henkilöt, jotka eivät toimi palokunnan muissa osastoissa. Osaston jäsenillä ei ole mitään koulutus-, tai muita vaatimuksia, vaan mukaan voivat liittyä esimerkiksi yhdistystoiminnasta, nuorten kouluttamisesta tai kaluston kunnossapidosta kiinnostuneet henkilöt. Uudet henkilöt perehdytetään palokunnan toimintaan.

Tukiosaston toiminta muodostuu omista kuukausittaisista kokoontumisista sekä palokunnan muuhun toimintaan osallistumisesta sen mukaan kuin osaston jäsenillä on kiinnostusta. Tekemistä palokunnan ja yhdistyksen eri tehtävissä löytyy varmasti kaikille kiinnostuneille.

Mukaan toimintaan?

Jos toimiminen Tirilän VPK:n tukiosastossa kiinnostaa Sinua, ota yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta tai ole yhteydessä palokunnan vastuuhenkilöihin.